SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
 

Letölthető kiadványok (pdf):

Aktuális számunk
A Szevári Napló alapítása
SZEGVÁRRÓL
Fő oldal
Szerkesztőség
Szegvári szélmalom
RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK
A szegvári várról hitelesen
Mondák a településről
A TELL
"KASTÉLYTÖRTÉNET"
A MEGYEHÁZÁRÓL
A KÓRÓGY-PARTI ISKOLA
Nyugdíjas pedagógusok
A magyar nyelvről
a HONFOGLALÁS ELŐTT
ORBÁN BALÁZS
EMBEREK! Ébresztő !
Régi mzőgazdsági gépek
Össze ne tévessze !
Publikációim
Impresszum
Mióta vagyunk a Kárpát-medencébe
Sikeres néprajzi TANULMÁNY
Mik is valójában a kunhalmok ?
Régi mezőgazdasági gépek
Régi szerszámok a mezőgazdaságba
SZEGEN ÉPÍTKEZETT...

A Szegvári Napló létesítése

SZEGVÁRI NAPLÓ LÉTREJÖTTE

A NAGYKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA (SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP)

          1988-ban alapítottam (elnézést kérek az egyes szám első személy használatáért, de ez az igazság) szinte teljesen egyedül, második „nekiugrásra”, mivel 1985-ben az első próbálkozásomat az akkori párttitkár nem támogatta. Ez az elutasítás elvette a kedvemet olyannyira, hogy csak 1988-ban tértem vissza a „témára”. Ekkor már nem akadályozta senki az ilyen törekvéseket, szabadabb lett a légkör minden területen.

         Igen népes stábot sikerült összeszednem. Arra törekedtem, minél több területről, minél több ember kerüljön a szerkesztőségbe. Alapító tagok voltak: Antal Péter gyógyszerész,Antal Péterné,Bárány Péterné szövetkezeti dolgozó, ifj. Bárány István Bucsányi László gyári dolgozó, Gila Antalné tanácsi dolgozó, Kószóné Bihari Etelka szövetkezeti dolgozó, Kiss János takarékszövetkezeti dolgozó, Kiss Vilmos technikai alkalmazott, Lévai György, Menyhárt Ignác tanácsi dolgozó,Murányi Hajnalka, Kosztolányi Sándorné könyvtáros, Lucz Ferenc nyugdíjas (fotó), Csurka Zoltánné óvónő Török Imre kendergyári dolgozó, Marsovszki Mihály író, Nagy Istvánné anyakönyvvezető, Gyömbér Ferencné tanácsi dolgozó, Kerekesné Bovatsek Ágnes könyvtárvezető, Vigh Lászlóné tanár, Rozgonyiné Szabó Mária tanár, Szécsényiné Lucz Mária tanár, Kovács Lajos tanár iskolaigazgató.

Több, mint három éven keresztül ez a csoport szerkesztette a Szegvári Naplót. A tördelést is mi csináltuk, „ragasztgattunk”, kézzel rajzoltunk. Mindenkinek volt feladata. Sokat beszélgettünk, vitáztunk. A megjelenő írásokat felolvastuk, bíráltuk. A kiadó és a főszerkesztő is én voltam.

A következő szerkesztőség: Kosztolányi Sándorné kuratóriumi elnök-helyettes főszerkesztő helyettes, Bucsányi László szerkesztő, Kovács Lajos főszerkesztő, kuratóriumi elnök, felelős kiadó, Gyömbér Ferencné rovatszerkesztő, Török Imréné rovatszerkesztő (egészség-kozmetika) Zsadányi József rovatszerkesztő (hitélet) Csurka Zoltánné szerkesztő (pedagógia) Bovatsek Dezső szerkesztő (hitélet) Szabó Judit szerkesztő, Piti Magdolna szerkesztő, Rozgonyi Mária szerkesztő, Marsovszki Mihály tiszteletbeli szerkesztő, Kóródi István r.zászlós rovatszerkesztő (fekete krónika)

        Jelenleg - az általunk 1993-ban létrehozott „Szegváriak tájékoztatásáért Alapítvány” kuratóriuma adja ki a lapot.

Pontos címünk: Szegvári Napló Szerkesztősége 6635. Szegvár, Rozmaring u.4. Telefon: 63/364-863. Kovács Lajos főszerkesztő: 30/5459146, Kosztolányi Sándorné helyettes-főszerkesztő 63/364-863 Bucsányi László szerkesztő: 63/364-581.

        Kezdetektől fogva 800-1000 példányban jelenik meg havonta a Szegvári Napló. Sajnos a lapterjesztés, eladás nem valami hatékony, sok szegvárihoz nem jut el újságunk. Sokáig 20 oldalon jelentettük meg, jelenleg általában 16 oldalasak számaink.

A havonta megjelenés elég korszerűtlen, sajnos társadalmi munkában nem bírná a szerkesztőség a havi kétszeri megjelenést. Igény lenne rá.

       A szerkesztőség teljesen ingyen dolgozik 1988 óta. Az igazság az, senki sem ajánlott fel fizetést, pedig elfogadnánk. Az alapítvány vagyona éppen annyi, hogy elő tudjuk állíttatni az újságot havonta. A helyi önkormányzat 1994 - 1995 óta rendszeresen támogatja az Alapítványt havi 10 ezer forinttal. (Jelenlegi példányonkénti ára: 80 Ft) A Hódmezővásárhelyi NORMA Nyomdász Kft készíti 1993 óta.

A terjesztést a helyi árudákban, boltokban a bolti eladók és a hírlapárus végzi. Mivel nem tudunk fizetni a lap árusításért, ezért lapunk kevesebb olvasóhoz jut el.

         Újságunk szerkesztésekor mindig arra törekedtünk, minél színesebb-, érdekesebb-, minél több információt adjunk. Kezdettől fogva igyekszünk rovatot létrehozni, mert ezáltal egy bizonyos állandóságot, megszokottságot adunk az olvasónak. Módszerünk: ”ne erőltessük”. Éppen ezért, ha nehezen él meg a rovat, másikat találunk ki helyette. Álladó és régi rovatunk a HITÉLET  (Zsadányi József plébános), ugyancsak régi a CSALÁDI ESEMÉNYEK (Tóth Ferencné) a SZEGVÁR A SAJTÓBAN (Kosztolányi Sándorné) a SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK (Kóródi István r.zls) EGÉSZSÉG - KOZMETIKA (Török Imréné) HIREK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL (Kovács Lajos ) HELYTÖRTÉNETI ROVAT (Kovács Lajos). Volt, de megszűnt a DIÁKOS című gyermek melléklet, a SPORT rovat helyett sporthírek jelennek meg, HELYI GAZDASÁG rovathoz nincs értő ember. Általában gyenge oldalunk a gazdaságpolitika.

       1997-ben - nagy örömünkre - megjelent egy SZEG-VÁR című kiadvány, mely a helytörténet közlését, egyéb szép írások megjelentetését tűzte ki célul. Két száma jelent meg. Azt hittük, meglesz a havonta „kétszeri  megjelenés”. Nem lett.

A lap mellékleteként jelentettünk meg községtérképet, választási különszámot 1994-ben. Igyekszünk sok fényképet megjelentetni, mely érdekesebbé, szemléletesebbé teszi írásainkat.

        A jelenlegi szerkesztőség valószínűen 2000 óta dolgozik együtt. Kosztolányi Sándorné, Zsadányi József, Pity Magdolna, Rozgonyi Mária, Szabó Judit, Kovács Lajos, Tóth Ferencné, Pólyáné Téli Éva, Bucsányi László,Lukács Istvánné és még sorolhatnánk, hiszen arra törekedtünk, ne csak a szerkesztőség tagjainak  írásai jelenjenek meg, hanem minél több külsős adjon le írást. Ez az elképzelésünk megmaradt napjainkig. 2010-ben már 89-en írtak újságunkba, 2009-ben 75-en.

        Érdekes, pontosabban furcsa, hogy újságot, egyéb kiadványt senki sem alapított egészen az 1940-es évek végéig, amikor 1944-45-ben (az alapítás pontos időpontját nem tudjuk) megjelent a SZEGVÁRI MAGYAR ALFÖLD című hagyományos nagyságú két lapos újság. A kezünkbe került példány a IV.évfolyam 247.szám Vasárnap, 1948 október 31. adatot tartalmazza. Ebből arra következtethetünk, hogy hetente jelent meg. Egyelőre még nem ismerjük a szerkesztőséget és a kiadót. Az viszont biztos, ez volt a közvetlen elődünk. Jelent még meg Szegvárral kapcsolatos más újság is, de az(ok) Mindszenten vagy Szentesen közös kiadásban.

          A Szegvári Naplót nyílt lapnak indítottuk, ami azt jelentette és jelenti számunkra, hogy mindig az olvasó van a középpontban, az ő érdekeit, érdeklődését tartjuk szem előtt. Szerkesztőség - olvasók találkozót rendeztük, olvasói leveleket jelentetünk meg, különböző rendezvényeket szervez/t/ünk, melyek nagy tömegeket mozgattak meg. Mi indítottuk el a többnapos FALUNAPOK rendezvénysorozatát tartalmas programokkal. Ezzel is példát adtunk a többi civilszervezetnek abból, lehet tenni a köz érdekében sok-sok területen. Rendeztünk bálat, vetélkedőket, jótékonysági gyűjtést, kezdeményeztünk szoborállítást, kapcsolatfelvételt lengyelországi településsel, elszármazottak találkozóját , rajzversenyt-, szépségversenyt kezdeményeztünk és rendeztünk. Általában jó a kapcsolat a község társadalmi és gazdasági szférájával. Természetesen addig, míg valamilyen bírálatot, kritikát nem közlünk, nem jelentetünk meg. Jó a kapcsolat a nagyközségi könyvtárral, alakulásunk óta, tehát már huszonnégy éve , a szerkesztőség székhelye.

        Most, a Szegvári Napló Online megjelentetésével pótolni szeretnénk a havi kétszeri megjelenést, valamint azt, hogy a szegvári hírek, események távolabbra és több olvasó számára is olvashatók legyenek. Egyelőre próbálgatjuk az online szerkesztést, hamarosan friss írásokat és fényképeket fogunk megjelentetni.

 

(Kovács Lajos főszerkesztő)