SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
 

Letölthető kiadványok (pdf):

Aktuális számunk
SZEGVÁRRÓL
A Szevári Napló alapítása
Fő oldal
Szerkesztőség
Szegvári szélmalom
RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK
A szegvári várról hitelesen
Mondák a településről
A TELL
"KASTÉLYTÖRTÉNET"
A MEGYEHÁZÁRÓL
A KÓRÓGY-PARTI ISKOLA
Nyugdíjas pedagógusok
A magyar nyelvről
a HONFOGLALÁS ELŐTT
ORBÁN BALÁZS
EMBEREK! Ébresztő !
AKIRŐL UTCÁT NEVEZTEK EL
Régi mzőgazdsági gépek
Össze ne tévessze !
Publikációim
Impresszum
Móta vagyunk a Kárpát-medncében?
Sikeres néprajzi TANULMÁNY
Mik is valójában a kunhalmok ?
150 éves a népoktatási törvény
Régi mezőgazdasági gépek
Régi szerszámok a mezőgazdaságba
Holdra szállás
SZEGEN ÉPÍTKEZETT A KEGYETLEN D

Borbola Lilla

Borbola  Lilla: Szegen építkezett a kegyetlen Dóczy János

A Délmagyarország 2019. szeptember 18-i számnában olvashattuk Borbola Lilla  Már csak a várak nyomai mesélnek című írását, benne a fenti alcím alatti szöveget, melyet Dr Horváth Ferenc régész mesélt az újságírónak. Horváth Ferencről azt kell tudni, nagy kedvelője volt Szegvárnak, országosan ismert régész, a szegedi Móra Ferenc Múzeum igazgatója is volt évekig. Rengeteg ásatást végzett. Szegváron ő végezte az utolsó nagy régészeti feltárást a világhírű Tűzköves határrészben, mégpedig a  szarvasmarha-istálló  előtt a hajdani Kontra tó magas partján lévő  akácfákkal borított dombocskán, amiről hamar kiderült, újkőkori telepnyomokat tartalmaz többszáz lakószinttel, vagyis egy tell. Heteken át dolgoztak a feltáráson, öt méter mélyen találták meg a szúz talajt. Több ezer leletet gyújtöttek az 5x5 méteres alapterületű és 5 méter mély tellben.
Horváth Ferenc, régész társával, és 4-5 egyetemistával dolgozott 1986-ban egészen december közepéig. A  központi iskolában laktak az akkori "úttörőszobában" az ebédlő fölött.  
Ennek az ásatásnak és több hetes ittlakásnak az emlékét őrzi egy gyönyörű Habán tál, amit Horváth Ferenctől kapott az iskola. A nevelői szobát díszítette évtizedeken át. Valószínű most is megtalálható.
Tehát most következzen az írás másolata, melyet olyan célzattal közlök, hátha  a nagyközség képviselő testületének a figyelmébe kerül és intézkedés történik a  "vármaradványok" újra kibontására, helyi védelem alá helyezésére.

"Szegen a Dóczy család épített egy  téglavárat a 16. században - így lett a település neve később Szegvár. A vár ura, Dóczy János , Szapolyai János bizalmasa volt - de nem volt jó híre:orvul kivégezte  Szapolyai másik hívét,Czibak Imrét, még a nyelvét is kivágta a váradi püspöknek. Jobbágyaival sem bánt túl jól, akik ezért  fvellázadtak  uruk ellen.
Egy másik történet is fennmaradt a szegvári vár  ezen időszakából: - Szerémy   György történetíró írja meg hogy  Szapolyai János kiséretével  Budáról Lippára tartva tartva  Szegvárnak fordult, hogy meglátogassa Dóczy Jánost.  Nem tudták azonban , hogy időközben ezt a falakkal, bástyákkal , vizes árokkal  megerősített lakótornyot elfoglalták a cseh király  és ausztriai főherceg I. Ferdinánd hívei. A gyanútlanul közeledő János királyt puiskatűzzel fogadták a toronyból, egy lövedék pedig eltalálta  az egyik kísérője térdét, aki élete végéig sánta maradt. A történetnek sokféle verziója fennmaradt, de  a kortárs  Szerémy leírása a legvalószínűbb - tudtuk meg Horváth Ferenctől. Dóczy Jánost később hűtlensége miatt ki is végzik, majd a törökök elfoglalják  és lerombolják a települést, amio később  a Károlyi család grófi birtoka lett, akik  helyreállították a Dóczy kúriát és tatarozták a temlom szentélyét.  Szegvár ismét fejlődésnek indult, egy ideig még  Csongrád vármegye  központja is volt. Ma azonban a vár romja méltatlan állapotban van, - bűn ami a várral történt. Ott a régészek is tévedtek, mert  a feltáráskor újkorinak vélték a falakat , pedig az a Dóczy- féle  reneszánsz fal. Ilyen típusút legközelebb Gyulán láthatunk ! A várrom azóta ott  rohad, lassan ledől, pedig hatalmas az eszmei értéke, a megyében már csak ez az egy klasszikus értelemben vett vár van, amiből több maradt az alapoknál.  Rohamtempóban kellene megmenteni belőle, amit még lehet, - hívta fel a figyelmet a régész.